The Green book

The Green book

I am a fan of filmed truths and was invited to this tragicomic movie about differences, its impact on individual level and as such in society as well. At times, I was howled by laughter and at the next moment close to tears of sadness. It is also interesting how the brain almost plays us a spoof because I sometimes sat in tense horror when I expected extreme unpleasantness, which the producer cleverly depicted without it becoming too nasty.

It takes place in the United States in the 1960’s and is about an unexpected friendship in a harsh climate with respect for each other’s choices. It goes without saying that recommending this movie here due to the friendship in the movie is what Aikkiya mainly is about. Stand up for each other with respect for each other’s differences. Carina writes in the blog Vice that we do not have to go as far back as to the Second World War to learn or remember how badly we treated each other through times. The Green book however shows how compassionate we are if we allow ourselves to see each other, take courage and stand up for each other at an individual level. The evil that tries to consolidate in our everyday lives totally fails if we humanly (a majority in my opinion) mobilize us against all forms of extremism.

Albert Einstein states in a poem “The world is a dangerous place; not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it”.

I truly recommend this movie as a reminder of dignity and humanity. Let us unite and show our young ones that we care for each other and as such their future as well.

With joy, love and warmth
// Kristina

Cover of the movie Green book. Two men sitting in a turquoise chevy from the 1960´s, the driver is a white man and in the backseat sits an afrikan man.
Cover of the movie Green book.

“The Green book”

Jag är en fan av filmatiserade sanningar och blev inbjuden till denna tragikomiska film om olikheter, dess påverkan på individnivå och med det även i samhället. Stundtals tjöt jag av skratt för att nära på fälla en tår i nästa ögonblick. Det är också intressant hur hjärnan nästan spelar en ett spratt eftersom jag stundtals satt i spänd förskräckelse då jag förväntade mig extrema otrevligheter, som producenten skickligt skildrade utan att det blev för magstarkt.

Den utspelar sig i USA på 60-talet och handlar om en oväntad vänskap i ett hårt klimat med respekt för varandras val. Det blir självklart att rekommendera denna film här eftersom vänskapen i filmen är vad Aikkiya delvis handlar om. Stå upp för varandra med respekt för varandras olikheter. Carina skriver i bloggen Vice att vi inte behöver gå så långt tillbaks som till andra världskriget för att lära oss eller komma ihåg hur illa vi behandlat varandra genom tiderna. “The Green book” visar dock hur medmänskliga vi ändå är om vi tillåter oss att se varandra, ta mod till oss och stå upp för varandra på individnivå. Ondskan som försöker befästa sig i våra vardagsliv misslyckas totalt om vi medmänskliga (som är en majoritet i min mening) mobiliserar oss emot all form av extremism.

Albert Einstein säger i en dikt “Världen är en farlig plats; inte på grund av de elaka människorna utan på grund av de människor som inte gör något åt ​​det”.

Jag rekommenderar verkligen denna film som en påminnelse om värdighet och medmänsklighet. Låt oss förenas och visa våra unga att vi bryr oss om varandra och därmed deras framtid.

Med glädje, kärlek och värme.

//Kristina  

Picture of Aikkiya

Aikkiya

Share this article

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
X

Like & Follow

Your voice counts

Support

We deeply appreciate your support in making a positive impact towards a more inclusive and harmonious global community