Still a new year with new opportunities

We have left 2019 behind us. Lots have happened but we bring with us the positive things that have happened, things we want more of in the coming years.

Take part in helping make life even better, that the civil courage and humanity will symbolize the new decade. Let’s work for a safer world, where we stand up for what should be obvious and right for everyone.

If we strive for safety, even for the little ones at grassroots level, the positive will take over, and we will be safer together. As long as we try to pull our straw to the stack, we contribute to a safer society.

By showing humanity we help one another. If we just see each other a little more, we contribute to a safer world. We have great opportunities to really make the new year even better.

It is never too late to contribute with what is needed to create a humbler society.

Three children and on male adult in a water fight outside in a park
Three children and on male adult in a water fight outside in a park

Fortfarande nytt år, nya möjligheter

Vi har lämnat 2019 bakom oss. Massor har hänt men vi tar med oss de positiva saker som hänt, saker vi vill ha mer av kommande år.

Var med och bidra till att tillvaron ska bli än bättre, att civilkuraget och medmänskligheten ska symbolisera det nya årtiondet 2020. Låt oss hoppas på en tryggare värld, där vi står upp för det som ska kännas självklart och rätt för alla.

Om vi strävar efter trygghet, även för det lilla på gräsrotsnivå, kommer det positiva ta över, och vi blir tryggare tillsammans. Så länge vi försöker dra vårt strå till stacken bidrar vi till ett tryggare samhälle.

Genom att visa medmänsklighet hjälper vi varandra. Om vi bara ser varandra lite mer, bidrar vi till en tryggare värld. Vi har stora möjligheter att verkligen göra det nya året ännu bättre.

Det är aldrig försent att bidra med det lilla för att få ett ödmjukare samhälle.

Smiling Boy
By
Oliver
Picture of Aikkiya

Aikkiya

Share this article

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
X

Like & Follow

Your voice counts

Support

We deeply appreciate your support in making a positive impact towards a more inclusive and harmonious global community