Speaking of the Greta Thunberg Criticism

The world all over, talk of Greta Thunberg and her environmental struggle. Some choose to criticize her, others praise her. No matter what you think, she is fighting for something she truly believes in, something that hopefully will give a positive awakening to many who have previously closed their eyes to climate change.

Greta has become a role model for many of today’s children and young people, she gives the future hope with her commitment. She is a role model in her very own way. Despite criticism and prejudice, she continues to fight for what she believes in.

Many young people live their “youth lives” while Greta sails to the United States and makes a difference with her commitment. We often forget to listen to others her age. Regardless of opinion, we should respect the young girl who engage more than many others her age does, when it comes to wanting to make a change. What did we others do at her age? Greta does what she loves, she influences us with her thinking and her debates, whether we like it or not. She is a role model to many. There is no need to feel disgust and hatred for a young girl who cares for the future

Greta has managed to attract attention, but at the same time remains stable and school strikes at grassroots level. Greta touches, makes a difference and raises a lot of thoughts and opinions that are needed in many ways today. She is a symbol of stubbornness and fighting spirit. It is something we can all praise her for, although we can stand apart on the Greta issue. She is very young and is often criticised and bullied by adults. In the media rush, one must not forget that she is just a child who is passionate about her opinions and who really only wants the very best.

Greta Thunberg
Greta Thunberg on her way to strike in a pink t-shirt

Apropå Greta Thunberg-kritiken

Världen över talas det om Geta Thunberg och hennes miljökamp. En del väljer att kritisera henne, andra hyllar henne. Oavsett vad man tycker, kämpar hon för något som hon verkligen tror på, någonting som förhoppningsvis ger ett positivt uppvaknande för många som tidigare blundat för klimatförändringarna.

Greta har blivit en förebild för många av dagens barn och ungdomar, hon ger framtiden hopp med sitt engagemang. Hon är en förebild på sitt alldeles egna sätt. Kritik och fördomar till trots, hon fortsätter kämpa för det hon tror på.

Många ungdomar lever sitt ”ungdomsliv” medan Greta seglar till USA och gör skillnad med sitt engagemang. Vi glömmer många gånger bort att lyssna på andra i hennes ålder. Oavsett åsikt bör vi respektera ung flicka, som engagerar sig mer än vad många andra i hennes ålder gör, när det kommer till att vilja åstadkomma en förändring. Vad gjorde vi andra i hennes ålder? Greta gör det hon brinner för, hon påverkar oss med sitt tänkande och sina debatter, oavsett om vi vill det eller inte. Hon är en förebild för många. Det finns ingen anledning att känna avsky och hat mot en ung flicka som värnar om framtiden

Greta har lyckats skapa uppmärksamhet, men står samtidigt kvar lika säkert och skolstrejkar på gräsrotsnivå. Greta berör, gör skillnad och väcker mycket tankar och åsikter som på många sätt och vis idag behövs. Hon är en symbol för envishet och kämparglöd. Det är någonting vi alla kan hylla henne för, även om vi kan stå splittrade i Greta-frågan. Hon är väldigt ung och blir ofta kritiserad och mobbad av vuxna människor. I medieruset får man inte glömma bort att hon bara är ett barn som brinner för sina åsikter och som egentligen bara vill det allra bästa. 

Smiling Boy

By Oliver

Picture of Aikkiya

Aikkiya

Share this article

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
X

Like & Follow

Your voice counts

Support

We deeply appreciate your support in making a positive impact towards a more inclusive and harmonious global community