Speaking of extremism

Svenska längre ner i texten

How is it possible that someone can continue to treat a fellow human being so extreme according to the depiction shown in the film about Josefin Nilsson. Yes, the person has been convicted and given his sentence, but suspended sentence for this is completely incomprehensible to me – it is not without reason that I want to compare this judgment with what others received as judgment for similar crimes – fellow citizens who did not belong to the cultural elite .

Now we can also take note of how one has known about this horrible behavior of the person in question – long before the person met Josefin.

Why this silence culture? Where did the spirited civil courage vanish in our society? Given that it is over 20 years since this happened, the phenomenon is not something new in our society. So what is it all about?

One speaks of “Mee too” in this context! I don’t see this as having something to do with the “Mee too” movement. This is pure and intersects physical and mental abuse that has occurred systematically. However, it is good that “Mee too” lifts again. People with these extreme behaviors must in the future be stopped and get their penalties.

AIKIYYA wants to support and assist in preventive efforts to dare to say no. We have to be helped to find the civil courage again. Don’t let evil take over by letting the silence culture take over.

Blond female girl
Blond female girl

Apropå extremism… Hur är det möjligt att någon kan få fortsätta behandla en medmänniska så extremt enligt den skildring som visas i filmen om Josefin Nilsson. Ja visst, denna någon har blivit dömd och fått sitt straff, men villkorlig dom för detta är för mig helt obegripligt – det är inte för inte jag vill jämföra den här domen med vad andra fått för dom för liknande brott – som då inte tillhört kultureliten.

Nu kan vi också ta del av hur man har vetat om detta vidriga beteende hos personen i fråga –  långt innan vederbörande träffade Josefin.

Varför denna tystnadskultur? Vart har civilkuraget tagit vägen i vårt samhälle? Med tanke på att det är över 20 år sedan detta skedde så är fenomenet inte något nytt i vårt samhälle. Så vad beror det på?

Man pratar om “Mee too” i detta sammanhang! Jag ser inte detta som att ha något med “Mee too”-rörelsen att göra. Detta är ren och skär fysisk och psykisk misshandel som skett systematiskt. Dock är det bra att “Mee too” lyfter igen. Människor med dessa extrema beteenden måste i fortsättningen stoppas och få sina straff.

AIKIYYA vill stötta och hjälpa till i ett förebyggande arbete med att våga säga ifrån. Vi måste hjälpas åt att hitta civilkuraget igen. Låt inte det onda ta över genom att låta tystnadskulturen ta över.

Content female face
By Carina
Picture of Carina Hember

Carina Hember

Share this article

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
X

Like & Follow

Your voice counts

Support

We deeply appreciate your support in making a positive impact towards a more inclusive and harmonious global community